Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 ví von 6

MSE - The Beauty Company

MSE Perfect FINISH High Gloss Gel Clear 15ml Không bết dính

1445115

Ausreichend Bestand: Lieferzeit 1-3 Tage

Giá bình thường €10,95 EUR
Giá bình thường €0,00 EUR gia ban €10,95 EUR
Đã bao gồm VAT. Vận chuyển sẽ được tính khi thanh toán

Miễn phí vận chuyển trong nước Đức từ 119,-giá trị hàng hóa

Miễn phí vận chuyển trong EU từ giá trị hàng hóa là 119,00

Thanh toán an toàn và được chứng nhận Cửa hàng đáng tin cậy!


Gel bịt kín dạng lỏng mỏng cho độ bóng cực cao kéo dài hàng tuần nhờ công thức MSE Perfect Finish!&amp ;amp;amp ;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp ;amp;amp ;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Áp dụng riêng cho móng giả (trên gel hoặc acrylic, không phải trên móng nguyên chất) móng tự nhiên)!& amp;amp;amp;amp;lt;br /& amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;gt;Nó có dạng kem, đều màu và tự làm mịn. Không bết dính, nghĩa là KHÔNG có lớp mồ hôi!& amp ;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /& amp ;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Có thể bôi lên gel dẻo (gel kẹo cao su hoặc gel đàn hồi)& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; & amp;amp; lt;br /& amp;amp;amp;amp;amp;gt;Có màu bạc lấp lánh 50%, vàng lấp lánh 50%, siêu mờ, hồng sữa, trắng sữa và trong&amp ;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;lt;br /& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Nội dung 15 ml trong một chai bàn chải& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp ; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;