Hộp kiểm gel màu

Người dùng di động

Chỉ cần nhấn và giữ ảnh và lưu vào ảnh, sau đó bạn có thể in nó

Người dùng PC

Chỉ cần lưu hình ảnh bằng cách nhấp chuột phải và sau đó bạn có thể in danh sách

Seite 1