Beauty Düsseldorf: từ 22/3 đến 24/3 Hội trường 12 A32

dấu ấn

MSE The Beauty Company GmbH

Goosmoortwiete 21a
25474 Bönningstedt
Đức

Điện thoại: 040 33 465 11-0

Email: info@mse-beauty.com

Giám đốc điều hành:
Björn Zander

Sổ đăng ký thương mại: Tòa án quận Pinneberg, HRB 7973 PI

Mã số thuế bán hàng: DE 264808172

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS). Bạn có thể tìm thấy nền tảng này tại đây https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào thủ tục trọng tài ngoài tòa án trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.
Hội đồng trọng tài toàn cầu liên bang tại Trung tâm Trọng tài e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universschlichtungsstelle.de.